Web Media Group притежава няколко от най-големите медии в българския интернет.

Проектите са част от цялостната програма за превръщането на компанията в най-голямата група ...

Уеб медия груп

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 20.06.2016г.

  1. Уеб медия груп

    Представен консолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2016г.

    На 30.05.2016г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през първо тримесечие на 2016г.


  2. Уеб медия груп

    Редовно годишно общо събрание на акционерите

    Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2016г. в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.