Web Media Group притежава няколко от най-големите медии в българския интернет.

Проектите са част от цялостната програма за превръщането на компанията в най-голямата група ...

Уеб медия груп

Редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2016г. в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

  1. Уеб медия груп

    Представен междинен отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2016г.

    На 27.04.2016г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2016г.


  2. Уеб медия груп

    Представен одитиран консолидиран годишен отчет за 2015г

    На 27.04.2016г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен отчет за 2015г.